Zaproszenie do Modlitwy Różańcowej.

Modlitwa Różańcowa jest syntezą naszej wiary”

(św. Ojciec Pio)

Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian, a w sposób szczególny dzieci, na codzienną modlitwę różańcową do naszego Kościoła Parafialnego.  Modlitewne rozważanie tajemnic z życia Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki będzie miało miejsce codziennie o godź. 17.00, natomiast w niedzielę i Święta o godź. 16.30 przed Mszą Św. Wieczorną.  


                                             
W dniu 2 października 1988 r w Watykanie Ojciec Święty Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym na Anioł Pański powiedział:

„Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który się dla nas narodził, umarł i zmartwychwstał. Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej. Ona pierwsza uwierzyła, a w Kościele w Wieczerniku jednoczyła w miłości pierwszych uczniów swego Syna.”


 

 

Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński tak zachęcał do codziennej modlitwy różańcowej:

„Każdy Polak odmawia co dzień swój Różaniec. Jest to wezwanie całej Polski do nowego wysiłku modlitwy. (…) Do Was, więc, Umiłowani Bracia Kapłani, do Was, Dziatwo mała i droga Młodzieży, do Was, utrudzone Matki i upracowani Ojcowie, do Was prości i uczeni, zwracam się z gorącym wezwaniem: weźmy Różaniec do ręki!”

Różańcowy październik

„Październik łańcuchem różańca opasany
światu nadzieję i radość niesie
różaniec dla ludzi na ziemię zesłany
wiele łask z nieba od Boga przyniesie

Modlitwa różańcem po świecie płynie
jego tajemnice na ziemi głosi
do serc ludzkich wpada i nigdy nie ginie
modlitwą Maryjną do nieba się wznosi

Ojcze Nasz i Zdrowaś niesie się po świecie
i przed Boga tronem echem się unosi
ufną wiarę wpaja w każde Boże dziecię
chwałę Matki Bożej i Jej Syna głosi

Paciorki różańca są do nieba drogą
mają moc tajemną przed ludźmi zakrytą
każdą dziesiątką proszącym pomogą
są łańcuchem łask Bożych miłością spowitą

Wdzięczny październik choć smutny i szary
różańcem do serc ludzkich wielką radość wlewa
i za wymodlone przez ludzi od Boga dary
Ave Maryja Swej Pani z całym światem śpiewa”