Zapyta.

Znalezione obrazy dla zapytania: pytajnik

O co zapyta nas Bóg?

Bóg bardzo nas kocha i chce być blisko każdego z nas.
Szczególnie utożsamia się z ubogimi, potrzebującymi, cierpiącymi.
To, co czynimy dla nich, czynimy dla Niego.
Na sądzie ostatecznym Bóg nie zapyta o sukcesy, osiągnięcia, tytuły naukowe.
Nie zapyta także o porażki, upadki i grzechy.
Zapyta, czy i na ile potrafiliśmy kochać.
Do nieba wejdą ci, którzy tu, na ziemi, nauczyli się kochać.
A jeszcze wcześniej będą to ci,
którzy nauczyli się przyjmować miłość od samego jej Dawcy.
Bo dopiero wtedy możemy przekazywać Bożą miłość dalej,
nie oczekując na wdzięczność.


Jezu, przepraszam Cię za brak miłości,
uważności i za wszelką obojętność
okazywaną Tobie obecnemu w drugim człowieku.


źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl


Trwa Wielki Post.

https://