Zawalczmy o lekkość serca

Znalezione obrazy dla zapytania ewangelia wiara bóg

Zawalczmy o lekkość serca

Trudno jest wyzbyć się trosk codziennego życia. Pokarmy i napoje kuszą nas swoimi urokami, którym często zbyt łatwo ulegamy. Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie wzywa nas jednak do jakiejś skrajnej ascezy. On wzywa nas do umiarkowania i czujności, które mają zaradzić duchowej ociężałości. Tradycja chrześcijańska, której przedstawicielami są ojcowie pustyni, od dawna ostrzega tych, którzy podążają za Bogiem, przed acedią, czyli duchowym zobojętnieniem, swoistym lenistwem czy gnuśnością. Wyzwaniem, z którym każdy z nas musi się zmierzyć, jest walka o lekkość serca. Łatwo jest niepostrzeżenie popaść w stagnację duchową. Przed nią ostrzega nas Jezus. Ochładza ona nie tylko naszą miłość do Boga, ale pozbawia wrażliwości na innych i na to, co dokonuje się wokół nas. Każdy z nas jest jednak powołany do tego, aby stał na straży własnego serca i w nim rozeznawał wszystko to, co nas spotyka. Jeśli uśpimy własne serce, staniemy się bezbronnymi ślepcami bezwładnie rzuconymi w wir otaczającego nas życia.

Duchu Święty, Ty przenikasz nasze serca. Pobudzaj je nieustannie do czujności i naucz nas właściwie rozeznawać to, co spotyka nas na naszej drodze.

zrodlo: katolik.pl

https://