Zdalne nauczanie SP1 Zawoja Centrum.

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym została potwierdzona informacja o dwóch przypadkach zakażenia w naszej szkole. Zakażeniu wirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 uległa kolejna uczennica oraz jeden z pracowników naszej szkoły. Zgodnie z procedurami została podjęta decyzja o czasowym zawieszeniu zajęć w całej Szkole Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum.

Po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Suchej Beskidzkiej oraz organem prowadzącym szkołę, zostało wydane stosowne zarządzenie w sprawie częściowego zawieszenia funkcjonowania szkoły i przejścia całej szkoły podstawowej w tryb nauki zdalnej. W/w informacja została przekazana do Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Zajęcia zdalne wszystkich oddziałów rozpoczną się zgodnie z obowiązującym planem zajęć od 15 października 2020 r. i trwać będą do 23 października 2020 r.

Jednocześnie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Suchej Beskidzkiej mając na względzie aktualna sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu suskiego oraz w związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19 nauczyciela i uczennicy w naszej placówce obejmuje nadzorem epidemiologicznym wszystkich nauczycieli oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum.Oznacza to, że osoby objęte nadzorem epidemiologicznym zobowiązane są do ograniczenia aktywności towarzyskiej (rówieśniczej) i stałego monitorowania swojego stanu zdrowia oraz zdrowia dzieci. Ponadto oznajmiam, że osoby łamiące zasady nadzoru epidemiologicznego zostaną objęte wraz z całymi rodzinami kwarantanną domową.

Informuję również, że w czasie trwania nauki zdalnej szkoła będzie zamknięta dla osób z zewnątrz. Natomiast Przedszkole nr 1 będzie pracowało jak dotychczas w systemie stacjonarnym w niezmienionych godzinach, tj. od godziny 7.00 – 16.00.Życzę Państwu i Państwa bliskim dużo zdrowia!

Z wyrazami szacunku,

Krystian Kaznowski

Dyrektor ZSP nr 1 w Zawoi Centrum

źródło: https://zscentrumzawoja.pl/zdalne-nauczanie