Zstąp Duchu Święty na młodzież z naszej parafii.

Znalezione obrazy dla zapytania bierzmowanie

W dniu dzisiejszym młodzież z naszej parafii przystąpiła do sakramentu Bierzmowania.W dniu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania życzymy Wam Kochani,
aby Duch Święty napełniał Was mądrością,
umacniał w wierze
oraz żeby każdy dzień Waszego życia
był świadectwem uzyskanej dziś dojrzałości chrześcijańskiej.

https://

Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem.

 

Z wejściem tym łączy się konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznaczenia człowieka. Wraz z wyborem Boga i zapoczątkowanego przez Syna Bożego – Jezusa Chrystusa – królestwa Bożego człowiek zostaje włączony do Kościoła – Ciała Chrystusa. W ten sposób wkracza w nową jakość swojego życia, otrzymując przy tym żywotną siłę, której źródłem i dawcą jest Chrystus. Trzeba również zaznaczyć, że wydarzenia te w żadnym wypadku nie przeszkadzają w realizacji własnego życia. Pomagają natomiast w osiąganiu pełni człowieczeństwa ofiarowanego przez Boga.

https://