Życzenia Imieninowe dla ks. Proboszcza

Dzisiaj tj. 1.04.2017r. w  kościele parafialnym
modliliśmy się na wieczornej Mszy świętej
w intencji naszego Proboszcza ks. Ryszarada Więcka,
składając Mu jednocześnie życzenia Imieninowe.

Znalezione obrazy dla zapytania bukiet kwiatów obrazki

Księże Proboszczu Ryszardzie,
 kiedyś przed laty Pan Cię wybrał i powołał,
abyś szedł i przynosił owoc obfity,
abyś mężnie i nieustannie głosił Chrystusową Ewangelię.
 Ten wybór, by życie  realizować przez kapłaństwo,
jest wyjątkową piękną odpowiedzią na Bożą miłość,
a życie kapłańskie życie jest prawdziwym,
 realnym wyrażeniem miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga.
 Dziękując za oddanie, pracowitość, wewnętrzne ciepło i ojcowską miłość,
 pragniemy Ci życzyć przede wszystkim zdrowia,
 błogosławieństwa Bożego i Matczynej opieki
 oraz tego, aby w dalszej posłudze duszpasterskiej w naszej parafii
zawsze towarzyszyły Ci świętość, gorliwość i poświęcenie,
abyś był silny mocą miłości, mocą wiary,
 tej wiary, którą ofiarował nam Jezus Chrystus.
Życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji planów, zamierzeń
 i tego by Twoje szlachetne powołanie oraz  sianie ziarna w naszej parafii,
 gdzie sprawujesz swą zaszczytną posługę,
 przyniosło Ci zadowolenie
i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi.

https://

Fotorelacja – składanie życzeń Solenizantowi: