Życzenia Imieninowe dla naszego ks. Grzegorza.

Dzisiaj na wieczornej Mszy św. modliliśmy się w intencji naszego Solenizanta – ks. Grzegorza Kaczmarczyka, oprócz modlitwy były kwiaty i życzenia.

 


Znalezione obrazy dla zapytania bukiet kwiatów dla księdza

Jesteś Kapłanem, ogniwem łączącym nas wiernych  z Bogiem,

życzymy Ci Czcigodny Solenizancie  abyś jako Kapłan,

dzielnie dążył do celu  i ciągle na nowo odkrywał dar i sens powołania.

Życzymy abyś wobec dzisiejszego zalewu słów, dźwięków  i obrazów

nie pozwolił zagłuszyć w sobie Bożego głosu,

a umocniony Matczyną opieką, Bożymi łaskami i darami Ducha Świętego

prowadził nas i siebie ku niebu …

życzymy też zdrowia, szczęścia, mnóstwa gwiazd nocą,

wspaniałych przebudzeń po krzepiącym śnie,

wygodnych butów, ciepłych zimą skarpetek,

ciszy wśród opadających płatków śniegu

i zobaczenia, że każdy płatek jest słońcem!…

z serdecznymi życzeniami parafianie


https://

W obiektywie: