Witamy nowego Pasterza i Gospodarza.

Czcigodny Księże Proboszczu!

Boża Opatrzność, stawia Cię dzisiaj w Parafii Zawoja Centrum.
Witamy Cię serdecznie i życzymy Tobie, jako naszemu nowemu Proboszczowi
błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego
oraz opieki Maryi na każdy dzień Twojej posługi wśród nas.

Życzymy Ci również, wytrwałości i odwagi, w realizowaniu wyznaczonych celów.
Ufamy, że będziesz gorliwie budował świątynię Bożą z żywych kamieni, którymi jesteśmy
i że będziesz należycie troszczył się o dobra materialne naszej parafii.
Niech w trakcie Twojej posługi wśród nas, nie zabraknie z naszej strony ludzkiej życzliwości
i wsparcia we wszystkich sprawach i poczynaniach dla dobra naszej wspólnoty
a ewentualne pojawiające się przeszkody
niech będą pokonywane Twoją mądrością i dobrocią, a także naszą pomocą.
Powierzamy Ci naszą świątynię i parafię.
Czuj się w niej dobrze jako Pasterz i jako Gospodarz,
mając na uwadze, że najpiękniejszym darem jest praca w winnicy Pańskiej,
w której możemy na co dzień służyć Bogu i ludziom.

Szczęść Boże!

Powitanie w obiektywie:

https://